Programul „ELECTRIC UP“, în consultare! 100.000 euro nerambursabili pentru IMM-uri pentru panouri fotovoltaice și staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice

Programul „ELECTRIC UP“, în consultare! 100.000 euro nerambursabili pentru IMM-uri pentru panouri fotovoltaice și staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice

Se aprobă Programul “ELECTRIC UP“, privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.

(2) Programul se implementează print-un ghid de finanțare, respectiv Ghidul de finanţare a întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, care cuprinde:

  1. a) obiectul, scopul și obiectivul programului,
  2. b) procedura de depunere a solicitărilor și criteriile de validare a dosarelor aplicanților,
  3. c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus,
  4. d) implementarea şi monitorizarea proiectului aprobat,
  5. e) anexa nr.1 privind indicatorul de performanţă, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici şi cuantumul finanțării, care se adresează proiectelor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și cel puțin a unei stații de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

 Prin Programul de finanțare “ELECTRIC UP“ se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiari reprezentanți ai domeniului HORECA, persoane juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro /beneficiar, reprezentând maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cadrul programului de finanțare “ELECTRIC UP“, solicitantul depune o cerere de finanțare pentru un singur proiect, în fiecare ciclu de finanțare, conform art. 1 alin (2).

Solicitanții pot beneficia de finanțare nerambursabilă obținută în cadrul Programului de finanțare a  întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și a cumulului ajutoarelor de stat.

Sumele necesare implementării Programului “ELECTRIC UP“ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național și a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in se asigură anual de la bugetul de stat,  prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform art. I alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 752/18.VIII.2020.

Suma necesară implementării Programului “ELECTRIC UP“ este de 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare.