Audit financiar

Audit Financiar

Serviciile de Audit Financiar pentru Proiecte Europene sunt necesare pentru verificarea tuturor informatiilor din cererea de rambursare a cheltuielilor ce atesta ca finantarea nerambursabila acordata a fost cheltuita in conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare.

Asiguram urmatoarele servicii:

– verificarea realitatatii, legalitatii şi eligibilitatii cheltuielilor din cererea de rambursare;

– verificarea respectarii cuantumului cheltuielilor aprobat prin bugetul proiectului;

– verificarea corectitudinii aplicarii procedurilor de achizitie;

– respectarea cerintelor impuse de Autoritatea de Management;

– intocmirea raportului de audit financiar independent