Servicii de consultanţă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal

•  Redactarea solicitarilor de clarificari referitoare la ofertele depuse;

• Externalizare servicii GDPR / DPO reprezinta o solutie practica si eficienta din punct de vedere al costurilor pentru organizatiile care nu dispun de expertiza si cunostintele necesare în materie de protectie a datelor, pentru a-si îndeplini obligatiile care le revin în temeiul Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR).

•  Prin externalizarea sarcinilor și a îndatoririlor DPO către un furnizor de servicii externalizate, beneficiați de recomandări și expertiză de specialitate care vă ajută să răspundeți cerințelor de conformitate ale GDPR

Printre lucrurile pe care le întreprindem:

•  Audit preliminar privind protecția datelor cu caracter personal

•  Consiliere și implementare în cadrul organizației dumneavoastră privind conformarea cu GDPR

•  Analiza si consiliere a politicii de confidențialitate a organizației

•  Întocmirea procedurilor de securitate a datelor cu  caracter personal si instructiuni de lucru

•  Întocmirea registrului de prelucrare a datelor cu caracter personal

•  Întocmirea notelor de informare

•  Consultarea cu privire la necesitatea unei evaluări a impactului privind protecția datelor (DPIA), a modului de implementare și a rezultatelor sale

•  Îndrumari privind monitorizarea, gestionarea și raportarea încalcarii datelor

•  Gestionarea legăturii cu persoanele fizice în chestiuni legate de confidențialitate