Servicii de achiziții publice

Servicii de achizitii publice destinate primariilor care doresc achizitii publice si nu stiu sa realizeze procedurile legale. Serviciile oferite de societate se realizeaza cu maxim profesionalism, in termene convenite cu beneficiarul, cu respectarea in totalitate a normativelor si stasurilor in vigoare in zona de proiectare, consultanta si achizitii publice.

În viziunea noastră achizițiile publice sunt unul din cele mai importante sectoare ale economiei naționale, fiind indicatorul investițiilor dintr-o țară. Gestionarea corectă și cu prudentă a banului public trebuie să fie o preocupare permanentă a autorităților publice locale. Realizare cu răspundere și corectitudine achizițiile publice duc la implementarea unor proiecte de succes, realizate însă prin proceduri care nu respectă legea achizițiile vor duce la eșecul proiectului. Alegerea unui consultant în achiziții, atunci când nu știi ce să faci, este un prim pas către normalitate, alegerea unui consultant integru si corect este cheia către normalitate.

 Serviciile de consultanta in achizitii publice acordate autoritatilor contractante in ceea ce priveste atribuirea contractelor de achizitii publice cuprind:

•  Consultanta generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice

•  Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice;

• Redactarea si/sau revizuirea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia nationala si comunitara;

•  Redactarea anunturilor de intentie, de participare si/sau de atribuire;

•  Redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti;

•  Asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;

•  Consultanta si asistenta pentru verificarea eligibilitatii ofertantilor;

•  Redactarea solicitarilor de clarificari referitoare la ofertele depuse;

•  Asistenta in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor judecatoresti cu privire la eventualele contestatii si plangeri;

•  Consultanta pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica