Servicii de proiectare și verificare de lucrări publice

Servicii de proiectare si verificare de lucrari publice: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, documentatii de avizare pentru lucrari de alimentare cu apa, canalizare, cladiri publice si private, drumuri, alei, parcuri, semnalizare rutiera, semaforizari in orice faza de modernizare/reabilitare/constructie/infiintare.

Oferim servicii de proiectare si verificare pentru:

• drumuri (strazi, drumuri comunale, drumuri judetele), cu toate lucrările de scurgere a apelor adiacente, inclusiv semnalizare rutieră

• poduri și podețe

• detalii de circulatie: semaforizare intersenții, sensuri giratorii, intersecții simple si complexe

• parcari

• parcuri, alei pietonale

• retele edilitare (retea de apa, canalizare menajeră, canalizare pluvială, bransamnete, racorduri, stații de pompare si de epurare, stații de tratare)

• constructii civile: scoli, gradinite, cămine culturale, sedii ale administrației locale

• construcții private: case

• constructii industriale: hale de productie, depozitare, platforme, parcari

Fiecare din investițiile de mai sus pot fi în diverse etape: înființare, construire, modernizare, reabilitare, reparații și/sau dotare.