Fonduri europene 2021-2022

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, potrivit Agroinfo, a anunțat o primă listă a măsurilor de dezvoltare rurală, care vor putea fi accesate in perioada 2021-2022. A fost  precizat și bugetul propus pentru fiecare măsură.  Conform șefului MADR, pentru cei doi ani de tranziție, 2021-2022, pentru măsurile de dezvoltare rurală sunt alocate 2,8 miliarde de euro.

Măsuri dezvoltare rurală, investiții în ferme:

1. Măsura 4.1 Investiții în exploatații agricole:

– pentru investiţii în procesare şi condiţionare în fermă, integrarea în fermă, vor fi alocate în jur de 100 de milioane de euro;

– pentru investiţii în exploataţii agricole pe legumicultură şi aici mă refer la sere şi solarii – 100 de milioane de euro;

–  pentru investiţii în exploataţii din zootehnie – circa 200 de milioane, iar pentru zootehnie în zona montană – 90 de milioane de euro;

– investiţiile privind achiziţiile simple şi echipamente în ferme cam 100 de milioane euro;

– investiţii privind procesarea şi condiţionarea legumelor 50 de milioane euro;

– investiţii în exploataţii pomicole – 110-115 milioane euro.

 

2. Măsura 4.2  Investiţii în marketingul produselor agricole – aprox.130-140 de milioane euro, în jur de 80 de milioane de euro la nivel naţional şi 30 de milioane pentru zona montană.

3. Investiții în culturi proteice-aprox. 25 milioane de euro.

4. Programul LEADER – aprox. 50-70 milioane de euro.

5. Măsura 17.1 Prime de asigurare a culturilor agricole și animalelor – aprox.10-15 milioane de euro.

Măsurile care vor fi finanțate din PNRR:
1. Submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – aprox.80-100 de milioane de euro.
2. Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici – aprox.80-90 milioane de euro.
3. Submăsurile 6.2 și 6.4 Investiții nonagricole  – aprox.150 milioane de euro.

Idei de afaceri Submasura 6.2:

–       Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă – ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

–       Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

–       Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);

–       Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Valoare maxima proiect 70.000 euro

Idei de afaceri Submasura 6.4:

–       Activități productive (ex. Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton, fabricarea produselor chimice farmaceutice, activități de prelucrare a produselor lemnoase, industrie metalurgică, fabricarea construcțiilor metalice, mașini, utilaje și echipamente, fabricarea produselor electrice, electronice, etc.),

–       Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc)

–       Investiții în infrastructura de primire turistică tip agro-turistic, proiecte de activități de agreement

–       Furnizarea de servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații de mașini, unelte, obiecte casnice, consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii în tehnologia informației și servicii informatice, servicii tehnice, administrative, etc.)

–       Producerea de combustibili din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

Valoare maxima proiect 200.000 euro

4. Cooperarea pe orizontală şi verticală pe lanţul de aprovizionare -aprox. 50 milioane euro.

Categoriile de solicitanţi eligibili sunt: PFA, ÎI, IF, SNC, SCS, SĂ, SCA, SRL, SRLD, societate comercială cu capital privat, societate agricolă, societata agricolă de gradul 1, cooperativă agricolă, medic veterinar, medic uman. Toţi solicitanţii trebuie să aibă capital 100% privat.

Potrivit Ministrul agriculturii, lansarea tuturor măsurilor de dezvoltare rurală va fi făcută la mijlocul lunii iunie 2021.

Atentie! Va recomandam sa apelati la fonduri nerambursabile doar dacă:
1. Doriți să înființați/dezvoltați o afacere – aveți o societate sau doriti să înființați una – puteți  accesa  fonduri europene/guvernamentale DOAR ca și persoană juridică!
2. Detineti surse financiare (proprii sau posibilitate de credit bancar/nebancar) pentru cofinantare si aportul propriu (cheltuieli neeligibile). Fără fonduri proprii NU ESTE INDICAT să participați la accesarea de fonduri europene/guvernamentale!
3. Aveți idei de afaceri bine stabilite!

Contactati-ne pentru mai multe informatii completand formularul de mai jos!  

FORMULAR DE CONTACT