Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale – 2021

Sub-măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale – 2021

OBIECTIVE:

  • • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
  • • încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie.

ALOCARE FINANCIARA:

  • • 50 000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000 euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si de agroturism.

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale va fi acordat sub formă de primă în două tranşe astfel:

70% din cuantumul sprijinului după semnarea deciziei de finanțare;

30% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a planului de afaceri.

SOLICITANTI ELIGIBILI:

 –  Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Fermieri/Membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA)

– Categorii de solicitanti eligibili: PFA / II / IF / SNC / SCS / SA / SCA / SRL / Societate comerciala cu capital privat / Societate agricolă / Societate cooperativă de gradul 1 (societăți cooperative meșteșugărești și societati cooperative de consum (Legea 1/2005)) / Cooperativă agricolă (Legea 566/2004).

ACTIVITATI ELIGIBILE:

 

–          Activități turistice: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică;

–          Activități productive: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie si carton, fabricarea produselor chimice, farmaceutice, prelucrarea produselor lemnoase, industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente, produse electrice, electronice, fabricarea de peleți;

–          Activități meșteșugărești: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

–           Servicii medicale: cabinete stomatologice, medicină generală, etc.;

–          Servicii sociale;

–          Servicii sanitar-veterinare;

–          Alte tipuri de servicii: reparații mașini, unelte, obiecte casnice, consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din mediul rural, etc.

–          Investitii legate de furnizarea de servicii agricole secundare: activitati legate de insamantarea artificiala, tunsul oilor, sevicii de mutare ale cirezilor, servicii de ingrijire a copitelor , etc.

Contactati-ne pentru mai multe informatii completand formularul de mai jos!  

FORMULAR DE CONTACT