Finantari pentru proiecte de apa, canalizare, gaz si drumuri prin Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny"

Conform estimărilor facute, la nivel național, 20.000 km drumuri județene și 27.000 km drumuri comunale sunt nemodernizate, fiind estimată o valoare de 50 miliarde lei pentru modernizarea acestor drumuri; 29% din unitățile administrativ-teritoriale sunt fără rețele de apă, iar 57 % din unitățile administrativ-teritoriale sunt fără canalizare, fiind estimată o valoare de 80 miliarde lei pentru realizarea acestor obiective de investiții; 2.226 unitățile administrativ-teritoriale sunt fără rețele de distribuție de gaze naturale, iar pentru acest domeniu fiind depuse cereri în număr de 174 cereri, însumând o valoare de 2.642 milioane lei.

Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care a aprobat Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” denumit în continuare program, coordonat de Ministerul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru perioada 2021-2028 cu credite de angajament în valoare de 50.000.000 mii lei, în baza cărora se pot încheia contracte de finanţare multianuale.

În cadrul Programului se pot realiza obiective de investiții necesare pentru echiparea unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Pot fi finanțate prin prezentul Program obiectivele de investiții care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.

Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului  trebuie să fie amplasate  pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenţii la construcţiile existente  care se referă la  lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții:

  1. a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
  2. b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
  3. c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților;
  4. d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale;
  5. e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă.

Solicita o oferta

    Prin trimiterea acestui formular esti de acord cu stocarea si procesarea datelor tale de catre acest site conform Politicii de confidentialitate

    Sunt de acord