Casa Eficientă Energetic: finantari de pana la 70.000 de lei pentru reabilitarea termică a clădirilor

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul de ordin de ministru pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice .

Obiectivele programului sunt creşterea performanței energetice și/sau utilizarea energiei regenerabile în locuințele unifamiliale existente

Pot aplica în cadrul programului persoanele fizice cu domiciliul în România, care sunt proprietari/coproprietari al imobilului.

Finanțarea nerambursabilă acordată: maximum 70.000 lei / proiect.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului:

 • Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
 1. a) cheltuielile cu lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii privind:
 • înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă;
 • izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare);
 • izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;
 1. b) cheltuielile cu lucrările de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:
 • cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer condiționat);
 • panouri solare termice;
 • izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;
 • dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și preparea apei calde de consum;
 • înlocuirea, reablitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum);
 1. c) cheltuielile pentru achiziționarea și montarea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii (eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%);
 2. d) cheltuielile cu lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent clădirii; acestea pot consta în:
 •   înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;
 • utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;
 • programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire;
 1. e) cheltuielile aferente implementării de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;
 2. f) cheltuieli aferente altor intervenții ocazionate de implementarea măsurilor menționate la lit. a)-e):
 • creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante;
 • asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
 • repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 • demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; · refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 • repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;
 1. g) manopera și profitul, inclusiv TVA aferentă:
 2. h) cheltuielile pentru elaborarea certificatului de performanță energetică și efectuarea auditului energetic înainte de intervenție, elaborarea certificatului de performanță energetică și elaborarea raportului de implementare după intervenție; Autoritatea decontează pentru toate aceste cheltuieli până la 1.500 lei;

 (2) Cheltuielile indirecte şi TVA aferentă acestora, cheltuielile pentru activitățile realizate în regie proprie, precum și toate cheltuielile care nu se regăsesc la alin. (1), nu sunt eligibile.

(3) Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor cu obținerea certificatului de performanță energetică și cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenție.

 (4) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de echipamente, aparate electronice, corpuri de iluminat sunt eligibile dacă produsele achiziţionate sunt noi.

Se pot transmite propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării ( 12 mai), la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţia Fondului Pentru Mediu.

Sursa: MMAP

+40 723 856 478

Suna un consultant

contact@aconsulting.ro

Transmite-ne mesajul tau prin e-mail

Esti interesat de acest program? Transmite unui consultant mesajul tau chiar acum!

Prin trimiterea acestui formular esti de acord cu stocarea si procesarea datelor tale de catre acest site conform Politicii de confidentialitate

Sunt de acord