AFM – Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

  Valoare finantare nerambursabila:

1.000.000 lei pentru comune < 5.000 locuitori

2.000.000 lei pentru comune > 5.001 locuitori

3.000.000 lei pentru orase

5.000.000 lei pentru municipii

6.000.000 lei pentru municipii resedinta de judet

 

Obiectivul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată și poluare luminoasă minimă și vizează: • modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu LED (în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncționale), precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiții.

Perioada depunere proiecte: Martie 2022

Solicitanti eligibili: UAT-urile de tip comună, oraş sau municipiu.

Criterii eligibilitate proiect

 1. este prevăzut a se realiza în intravilanul solicitantului, pe domeniul public/privat, în proprietatea/administrarea solicitantului;
  2. terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare, nu face obiectul vreunei revendicări, nu face obiectul procedurii de expropriere;
  3. respectă prevederile standardului european SR-EN 13201pentru iluminatul public și SR-EN 60598pentru corpuri de iluminat;
  4. cuprinde și achiziționarea și instalarea sistemului de dimare/telegestiune care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiție;
  5. demonstreză economie de energie de minim 25%;
  6. corpurile de iluminat, sistemul de dimare/telegestiune ce urmează a fi montate prin proiect vor îndeplini cerințe minime conform ghid de finanțare;
  7. prevede realizarea iluminatului stradal – rutier și/sau stradal – pietonal;

Nu sunt acceptate la finanțare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara celui menţionat mai sus.
– din colectivul de elaborare al DALI va face parte obligatoriu și un specialist în iluminat cod COR214237.
– reperele pe care beneficiarul le va înlocui în cadrul Programului sunt în proprietatea acestuia.

AFM – Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

 

Cheltuieli eligibile

 1. cheltuieli pentru elaborarea auditului energetic, proiectare şi asistenţă tehnică(cap. 3.4, 3.5 și 3.8): în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
   cheltuielile cu consultanța (cap. 3.7): în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;
  C. cheltuieli pentru investiţia de bază:
  – achiziţionarea şi instalarea corpurilor de iluminat LED cu eficiență ridicată, înlocuire/modernizare puncte de aprindere, console, accesorii, conductoare conexiune, izolatoare, cleme, armături;
  – achiziţionarea şi instalarea sistemului de dimare care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţie. Sistemul de dimare este eligibil în condițiile în care puterea nominală a corpurilor de iluminat propuse prin proiect este mai mare de 75 W (pentru categorii de drum corespunzătoare claselor de iluminat M1-M4);
  – achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune.
  D. cheltuieli pentru informare și publicitate (cap. 5.4): în limita a 1.000 lei/obiectiv de investiție;
  E. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) aferentă proiectului.

 

Noi ca firma de consultanta lucram din anul 2011 in domeniul fondurilor europene pe urmatoarele programe: PNDL, POIM, POC, PNDR-AFIR, AFM, Ministerul Mediului cu sute de proiecte dupuse si castigate.

Ne recomanda experiente, seriozitatea, punctualitatea si profesionalismul.

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la numarul 0723.856.478 – Bianca sau pe adresa de e-mail: contact@aconsulting.ro.

Solicita o oferta completand chestionarul de mai jos: