Instalarea tinerilor fermieri – fonduri europene 2023-2024

Instalarea tinerilor fermieri – fonduri europene 2023-2024

Tinerii fermieri vor avea la dispoziție două linii de finanțare în noul Plan Național Strategic (PNS): ”sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, cu o alocare financiară de aproximativ 250 milioane euro, plus o măsură dedicată investițiilor în ”consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați”, cu un buget de 170 milioane euro.

Instalarea tinerilor fermieri – Condiții de eligibilitate

Solicitantul se încadrează în definiția tânărului fermier;

Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;

Solicitantul propune prin Planul de afaceri să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 100.000 SO;

Solicitantul prezintă un plan de afaceri viabil care va cuprinde:

situația inițială a exploatației;

obiectivele și acțiunile ce urmează a fi dezvoltate de solicitant;

investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil;

calendarul de implementare al planului de afaceri.

Durata maximă de implementare este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă.

Solicitantul se instalează pentru prima data ca tânăr fermieri și nu a mai beneficiat de sprijin prin PNDR 2014-2020 sau PNS, indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului.

Instalarea tinerilor fermieri – Valoarea sprijinului:

Sprijinul este sub formă de sumă forfetară, fiind de maxim 70.000 euro. Rata sprijinului este de 100% și se acordă în două tranșe: 75% la semnarea contractului de finanțare și 25% după implementarea Planului de afaceri.

Potrivit calculelor financiare prezentate de MADR, intervenția pentru instalarea tinerilor fermieri va fi implementată abia din 2024. Bugetul total alocat acestei intervenții este de aproximativ 250 de milioane de euro, bani cu care MADR vrea să instaleze 3.580 de tineri fermieri până la finalul exercițiului financiar.

 

Consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri – Beneficiari eligibili:

Tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 din PNDR 2014-2020, inclusiv tranziție sau fermierii care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru această intervenție, având vârsta de până la 45 ani la momentul depunerii cererii de finanțare și sunt șefi ai exploatației. Nu sunt eligibile persoanele fizice.

Consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri – Valoarea sprijinului:

Potrivit MADR, valoarea maximă a sprijinului public va fi 200.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și nu va depăși 80% din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii fermieri în temeiul alineatului (4) al art. 73 din R (UE) 2115/2021, respectiv 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte categorii de beneficiari.

Potrivit calculelor financiare prezentate de MADR, măsura pentru consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri ar urma să fie lansată în 2024.

Sursa: www.agro-tv.ro