Finantare Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

Un proiect poate conține:

– „Componenta echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.260 lei echivalentul a 45.150 euro;

– „Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 73.840 lei echivalentul a 15.000 de euro.

Aplicanții eligibili:

Orice  entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești2.

În situația în care:

– Medicul/ii de familie are personalitate juridică (persoana fizică independentă, societate comercială etc), aplicantul eligibil este reprezentat de medicul de familie prin forma juridică pe care o deține;

– Medicul/ii de familie au contract de muncă cu o entitate cu personalitate juridică, aplicantul eligibil este reprezentat de entitatea care a încheiat contractele de muncă cu medicii de familie.

Dosarele de finanțare în cadrul acestei Investiții se încarcă online pe platforma PNRR.

Dosarul de finanțare include următoarele documente (semnate digital):

– Cererea de finanțare (Anexa 1);

– Echipamente (Anexa 2);

– Declarația de eligibilitate (Anexa 3);

– Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4);

– Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie (dacă e cazul);

– Devizul de lucrări și oferta aferentă acestuia care a stat la baza fundamentării bugetului

– RLV-ul spațiului în care se desfășoară activitatea.

Toate documentele se vor semna electronic, solicitantii trebuie sa detina o semnatura electronica la momentul depunerii proiectului.

Acesta este un apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: „primul venit primul servit”

 

Vas tam la dispozitie daca sunteti interesati.