Femeia Antreprenor 2024

Femeia Antreprenor 2024

Bugetul apelului Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2024 este 200.000.000 lei, din care:
 • Valoarea maximă eligibilă: 200.000 lei/ IMM
 • Valoare cofinanțării: minim 15%
 • Intensitatea sprijinului: maxim 85 %
Beneficiari eligibili Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere următoarele criterii de eligibilitate:
 • Se încadrează în categoria IMM deținute de femei în proporție de cel puțin 50%.
 • Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere
 • Au capital social integral privat
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat
 • Nu au depășit plafonul de minimis de 300.000,00 Euro pe durata ultimilor  3 ani pentru o întreprindere unică
 • Creează cel puțin două locuri de muncă cu normă completă
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității
 • Asigură o cofinanțare în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului
Nu beneficiază de prevederile Programului societățile care desfășoară:
 1. activități de pescuit și acvacultură
 2. activități legate de producția primară a produselor agricole
 3. producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit
 4. activități de prelucrare si comercializare ale produselor agricole, în unul din următoarele cazuri: atunci când valoarea
  • ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective
  • atunci când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari.
 5. producția sau comercializarea de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope
 6. activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre
 7. ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a bunurilor și serviciilor naționale față de bunurile și serviciile importate
 8. nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit neregulii de ordin financiar sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecătorești definitive
Cheltuielii eligibile
 1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice se inteleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe ( valoare minima de achizitie 2.500 lei fara TVA si 2.975 lei cu TVA). In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
 2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul Programului se va face pe baza unei evaluari a unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert.  Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei, cat si pe toata durata de implementare a Programului. In categoria spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert sunt incluse si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.
 3. Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru activitatile de rent-a-car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul Programului in valoare eligibila de maximum 50.000 lei si maximum 1 autoturism / beneficiar.
 4. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale.
 5. Salariile, utilitatile (energie electrica, apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), serviciile de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert, reprezentand suma forfetara de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita  de documentele care sa ateste crearea a minimum 2 locuri de munca;
 6. Site de prezentare a activitatii, magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfasurarii activitatii, semnatura electronica,  echipamente IT, tehnica de calcul tip PC, unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete, semnatura electronica. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
 7. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maximum 5.000 lei/persoana;
 8. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
 9. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului Program si pentru implementarea proiectului
 10. Doua placute informative obligatorii, sub sanctiunea neacordarii AFN, in valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile.
 11. Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii proiectelor acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.
Compania noastră vă oferă consultanță pe durata căreia experții noștri vă vor prezenta detaliile apelului de proiecte și vor evalua șansele firmei  dvs. de a obține finantare in cadrul acestui program. Pentru a putea beneficia de serviciile noastre, luați legătura cu noi accesând Pagina Contact sau completați formularul de mai jos și veți fi contactat de unul dintre experți.